;
Funding

Hercule III Programme (OLAF - EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE)

Government
 
Grant, Networking
 
Research, Innovation
 
Innovation , International Cooperation , Society , Funding Researchers , ICT Research & Innovation

Budget

Not Applicable

Description  Go to funding source website

Hercule Programmes

 

The Hercule Programmes fund actions which aim to prevent and combat fraud, corruption and other illegal activities affecting the EU's financial interests. Actions eligible for funding include technical and operational investigation support, specialised trainings, research activities and they are implemented via grants and contracts.

 

Doelstellingen

 

Welke acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Hercules III programma?

Gespecialiseerde technische bijstand:

 • Specifieke kennis, gespecialiseerde en technisch geavanceerde apparatuur en doeltreffende instrumenten op het gebied van informatietechnologie
 • Ondersteunen bij onderzoek, zoals het oprichten van gezamenlijke onderzoeksteams en grensoverschrijdende operaties
 • Ondersteunen van lidstaten om in beslag genomen sigaretten op te slaan en te vernietigen
 • Bevorderen van uitwisseling van personeel
 • Technische en operationele ondersteuning aan de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten, zoals douaneautoriteiten
 • Opbouwen van ICT-capaciteit en  opvoeren van gegevensuitwisseling, het ontwikkelen en aanbieden van ICT-instrumenten voor onderzoek, en het toezien op het verzamelen van informatie voor onderzoeken

Organisatie van gerichte gespecialiseerde opleidingen, workshops over risicoanalyse en conferenties, gericht op een of meer van de volgende acties:

 • Beter inzicht in de mechanismen van de EU en van de lidstaten
 • Uitwisselen van ervaringen en beste praktijken
 • Verspreiden van kennis, met name over het beter signaleren van risico’s voor onderzoeksdoeleinden
 • Onderzoeksactiviteiten
 • Verbeteren van de samenwerking tussen praktijkbeoefenaars en academici
 • Bewustmaken van de rechterlijke macht en andere juridische beroepsgroepen, meer bepaald voor de bescherming van de financiële belangen van de EU

Budget

Het Hercules III programma is een programma met beperkte middelen. Over de hele periode is er 105 miljoen euro voorzien.

 

Begunstigden

 

Wie komt er in aanmerking voor subsidies uit het Hercules III programma?

 • Nationale of regionale overheidsdiensten
 • Onderzoeks- en onderwijsinstellingen en non-profitorganisaties, die ten minste één jaar bestaan en operationeel zijn

 

In welk land moet je operationeel zijn om in aanmerking te komen voor het Hercules III programma?

 • EU-lidstaten
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
 • Begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Vertegenwoordigers van landen die deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces voor de landen van Zuidoost-Europa, de Russische Federatie, van bepaalde landen waarmee de Unie een overeenkomst voor wederzijdse bijstand in fraudegerelateerde zaken sloot
 • Vertegenwoordigers van internationale en andere relevante organisaties
 
eufundingoverview.be is een officiële website van de Vlaamse overheid
Uitgegeven door Agentschap Innoveren & Ondernemen